DB Schenker

O nas

Wchodzimy w skład międzynarodowej Grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Jesteśmy wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie, z roczną sprzedażą przekraczającą 15 miliardów Euro.

List Prezesa

Dbamy o to co jest ważne, dla naszych
klientów, pracowników i dostawców

Szanowni Państwo,

Jesteśmy globalnym operatorem logistycznym. Kształtujemy sposób w jaki świat się łączy. Dzięki nam biznes się rozwija, a życie staje się pełniejsze. DB Schenker działa w ponad 130 krajach na całym świecie, a nasza historia zaczęła się już 145 lat temu.

Dbamy o to co jest ważne, dla naszych klientów, pracowników i dostawców: dbamy o rozwój, bezpieczeństwo i dialog. Chcemy, by DB Schenker był miejscem pracy, do którego przychodzi się z zaciekawieniem i przyjemnością, gdzie można się rozwijać.

Dbamy o rozwój naszych klientów. Myślimy o zaspokajaniu nie tylko ich dzisiejszych potrzeb, lecz także przyszłych. Staramy się jak najlepiej wpasować w nowe trendy - cyfrowej gospodarki, rozwoju e-commerce, czy ekonomii współdzielenia.

Współpracujemy z uczelniami. Zależy nam, żeby młodzi ludzie, którzy będą kształtowali przyszłość naszego kraju, mieli możliwość kooperacji z najlepszymi firmami i żeby postrzegali swoje miejsce pracy jako atrakcyjne.

Nasza działalność ma wpływ na środowisko. Budujemy poza miastami nowoczesne, ekologiczne terminale. Staramy się ograniczać hałas i emisję CO2. Budujemy świadomość ekologiczną wśród pracowników.

Zależy nam na bezpieczeństwie na drogach. Prowadzimy szkolenia z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy dla naszych kierowców.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszym – czwartym już - raportem odpowiedzialności. Dzięki temu, że firmy przystępują do raportowania, rośnie jakość naszego życia gospodarczego i społecznego. Rośnie również kapitał społeczny.

Janusz Górski

CEO DB Schenker North&East Europe

Kim jesteśmy

145 lat logistycznego doświadczenia!

Gottfried Schenker założył firmę w Austrii w 1872 roku. Dziś Grupa DB Schenker dostarcza rozwiązania logistyczne dla biznesu na całym świecie, zatrudniając ponad 68 tysięcy osób w 130 krajach.

Nieustannie się rozwijamy aby spełniać nie tylko dzisiejsze, ale też przyszłe potrzeby naszych klientów, uwzględniając nowe trendy - cyfrowej gospodarki, rozwoju e-commerce, czy ekonomii współdzielenia.

Dostosowujemy nasze procesy i strukturę organizacyjną do wyzwań współczesnego świata, takich jak niestabilność i zmienność rynków.

Koncentrujemy się na:

 • zwiększeniu efektywności dzięki budowaniu kultury LEAN
 • dostarczaniu klientom innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Od 145 lat rozwijamy firmy i ludzi!

Grupa DB Schenker do maja 2016 roku składała się z dwóch segmentów biznesowych: DB Schenker Logistics (zintegrowane rozwiązania logistyczne) oraz DB Schenker Rail (transport towarów koleją). Z końcem kwietnia 2016 roku DB Schenker Rail został przekształcony w DB Cargo. DB Schenker Logistics powrócił do nazwy DB Schenker. Tym samym na rynku pozostał tylko DB Schenker – globalny operator logistyczny. To właśnie MY!

Również w 2016 roku zakończyły się zmiany w strukturach europejskich DB Schenker. W ich wyniku polski oddział firmy znalazł się na pozycji lidera w Klastrze North&East Europe (Północno-Wschodnia Europa), obok Liwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Białorusi. Prezes DB Schenker w Polsce Janusz Górski objął stanowisko CEO North&East Europe. Wielu menedżerów wyższego szczebla również objęło funkcje zarządcze w naszym Klastrze.

Otwieramy świat dla Polski

Zarządzamy globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek. W Polsce zatrudniamy ponad 2 000 pracowników. Na stałe współpracujemy z ok. 3 000 kurierów z firm transportowych – naszych najważniejszych dostawców. Jesteśmy jednym zespołem. Każdego dnia podnosimy poprzeczkę i mobilizujemy się nawzajem do jeszcze lepszych wyników.

2 000

pracowników

3 000

kurierów
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla biznesu.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla biznesu: lądowe (drogowe, kolejowe, intermodalne), oceaniczne, lotnicze, logistykę magazynową.

Posiadamy najsilniejszą sieć logistyczną w Polsce. Dysponujemy 17 oddziałami z terminalami cross-dockingowymi (przeładunkowymi), połączonych codziennymi, regularnymi liniami samochodowymi. Ponadto nasi klienci obsługiwani są przez 12 magazynów logistycznych, biura frachtu lotniczego, oceanicznego, kolejowego i multimodalnego, oraz agencje celne. Dzięki temu towary klientów szybko trafiają na sklepowe półki i linie produkcyjne.

Sieć logistyczna w Polsce jest zintegrowana z globalną siecią DB Schenker. Wspieramy globalną wymianę towarów. Wspieramy polskie przedsiębiorstwa w światowej wymianie towarów. W ten sposób wzmacniamy przewagę konkurencyjną i realizację biznesowych celów naszych klientów z różnych branż.

Więcej informacji na: www.dbschenker.pl

Na czym polega nasza praca

Tworzymy rozwiązania ponad granicami i maksymalną wartość dla nas wszystkich.

Oferujemy naszym klientom logistykę z wykorzystaniem wszystkich środków transportu i magazynowania. Obsługujemy znane marki – producentów, importerów i eksporterów z różnych branż.

Dzięki kompleksowości naszej sieci towary klientów w Polsce w ciągu 24 godzin trafiają od nadawców do odbiorców. Ponad 3 000 samochodów codziennie odbiera towary z każdego miejsca w kraju. W naszych 17 terminalach cross-dockingowych są one przeładowywane według ich przeznaczenia. Nocą towary podróżują do innych oddziałów DB Schenker, by następnego dnia trafiać do właściwych odbiorców – na linie produkcyjne lub sklepowe półki.

 • ponad 3 000

  samochodów codziennie odbiera towary
 • w ciągu 24 godzin

  towary klientów w Polsce trafiają od nadawców do odbiorców
 • 17

  terminali przeładunkowych

Zarządzamy globalnymi łańcuchami dostaw, łącząc światowe ośrodki handlu i przemysłu.

Współpracujemy z dostawcami np. przewoźnikami drogowymi (ok. 300 firm), którzy dysponują samochodami ciężarowymi oraz zatrudniają kurierów. Współpracujemy również z armatorami morskimi, liniami lotniczymi oraz developerami i zarządcami powierzchni magazynowych.

Dostarczamy rozwiązania

Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne z wykorzystaniem wszystkich gałęzi transportu (drogowy, kolejowy, intermodalny, lotniczy, oceaniczny) magazynowania oraz nowoczesnych technologii. Dbamy o bezpieczeństwo ludzi i przesyłek oraz o środowisko naturalne podczas wykonywania zleconych nam usług.

Obsługujemy ponad 10 milionów przesyłek rocznie! To 4 miliony ton produktów naszych klientów!

Dzięki sieci połączeń lądowych, lotniczych i oceanicznych, logistyce magazynowej, towary naszych klientów trafiają na światowe i europejskie rynki zgodnie z zasadą ”bezpiecznie i na czas”.

Rozwiązania oparte na transporcie lądowym

 • DB SCHENKERsystem – rozwiązania z wykorzystaniem palet do zabezpieczenia towarów
 • DB SCHENKERparcels – przesyłki paczkowe
 • DB SCHENKERdirect – bezpośrednie przesyłki lądowe częściowe i całopojazdowe
 • DB SCHENKERrailog – logistyka kolejowa
 • DB SCHENKERhome – rozwiązania dla e–commerce w segmencie dużego sprzętu dla gospodarstw domowych (tak zwanego AGD - Artykuły Gospodarstwa Domowego).

Rozwiązania oparte na transporcie lotniczym

 • DB SCHENKERjetcargo first – ekspresowa dostawa
 • DB SCHENKERjetcargo business – szybka dostawa
 • DB SCHENKERjetcargo economy – standardowy czas realizacji

Rozwiązania oparte na transporcie oceanicznym

 • DB SCHENKERcombine – oceaniczna drobnica kontenerowa (LCL)
 • DB SCHENKERcomplete – przesyłki całokontenerowe (FCL)
 • DB SCHENKERprojects – ładunki niekonwencjonalne, ponadgabarytowe
 • DB SCHENKERskybridge – połączenie rozwiązań lotniczych i oceanicznych

Logistyka magazynowa

Prowadzimy magazyny logistyczne dla klientów z różnych branż zlokalizowane w okolicach największych centrów biznesowych Polski. Oferujemy kompleksową obsługę: wraz z usługami magazynowymi i dodatkowymi usługami tworzącymi wartość dla klienta tzw. VAS (Value Added Services), także transport i dystrybucję.

Usługi specjalne

 • Przesyłki ponadgabarytowe: dedykowane projekty logistyczne dla ładunków, które ze względu na swoje rozmiary, ciężar lub specyfikę przewozu, wymagają indywidualnych rozwiązań
 • ADR, IATA DGR, IMDG, RID – obsługa logistyczna towarów niebezpiecznych w transporcie i magazynowaniu
 • Logistyka sportu – kompleksowe usługi dla różnych grup klientów odpowiedzialnych za organizację dużych imprez sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, międzynarodowe wydarzenia sportowe

Podejmujemy nowe wyzwania, wprowadzamy innowacyjne usługi wynikające z potrzeb naszych klientów i zmieniającego się świata. Przykładem może być wdrożony w 2016 roku projekt ”Obieg logistycznie zamknięty”. W DB SCHENKERhome, dostępna jest usługa odbioru zużytego sprzętu AGD od indywidualnych klientów. Nabywcy nie muszą martwić się sposobem utylizacji starego sprzętu. Umawiają się na odbiór urządzenia w dogodnym dla siebie terminie. Produkt trafia do zakładu przetwarzania, gdzie zostaje poddany recyklingowi. Takie rozwiązanie jest wygodne dla konsumenta i korzystne pod względem środowiskowym i ekonomicznym.

Dbamy o nasze wyniki finansowe

Rozwijamy się stabilnie i bezpiecznie – w Polsce i na świecie.

Wykres 1.1 Przychody ogółem w mld zł
Wykres 1.2 EBIT / EBITDA w mln zł
Wykres 1.3 Wynagrodzenia pracowników w mln zł
Wykres 1.4 Podatki i nakłady inwestycyjne w mln zł
Wykres 1.5 Wyniki finansowe w Grupie DB (mld euro)

Zgodnie z zasadą ostrożności DB Schenker analizuje wszystkie znane zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wynik finansowy. W tym celu dokonywana jest wycena głównego aktywa jakim są należności pod kątem prawdopodobieństwa niewypłacalności kontrahentów. W odniesieniu do pasywów tworzone są rezerwy na zdarzenia, które mogą skutkować wysokim prawdopodobieństwem strat, np. zdarzenia wypadkowe w transporcie.

Kto nas tworzy – kapitał firmy

Nazwa prawna: Schenker Sp. z o.o.

Siedziba Biura Zarządu: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

Kapitał zakładowy: 186 294 430 zł

99,66% kapitału zakładowego należy do spółki DB Polska Holding sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, a pozostałe 0,34% do 214 udziałowców indywidualnych. W okresie raportowania udziały po dwóch zmarłych wspólnikach umorzono. Jeden ze wspólników sprzedał swoje udziały na rzecz DB Polska Holding Sp. z o.o.

Wykres 1.6 Kapitał zakładowy firmy Schenker Sp. z o.o.

Schenker Sp. z o.o. posiadał spółkę zależną, w której miał 100% udziałów: Scanspol Sp. z o.o. Została ona przejęta w dniu 28.01.2015 r.

Zgodnie z polskim kodeksem spółek handlowych Schenker Sp. z o.o. posiada Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników.

Kto nas sprawdza – Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem organizacji. W jej skład wchodzi trzech członków powoływanych na trzyletnią kadencję. Do czerwca 2016 roku był to Goran Aberg – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mikael Dalenius i Karsten Keller. W czerwcu 2016 Rada Nadzorcza zmieniła skład. Obecnie w jej skład wchodzą: Ewald Keiser – Przewodniczący Rady Nadzorczej i członkowie: Natachia Antonis i Karsten Keller.

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Goran Aberg

   (do czerwca 2016 roku)
  • Ewald Keiser

   (obecnie)
 • Członkowie Rady Nadzorczej
  • Mikael Dalenius

   (do czerwca 2016 roku)
  • Karsten Keller

   (do czerwca 2016 roku i obecnie)
  • Natachia Antonis

   (obecnie)

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia, nie jest pracownikiem ani Dyrektorem Zarządzającym Schenker Sp. z o.o.

Obowiązki Dyrektora Zarządzającego pełni Prezes Zarządu powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Funkcję Prezesa pełni Janusz Górski, tworząc jednoosobowy Zarząd.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Umowę spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Gwarantuje to uniknięcie konfliktu interesów. Rada spotyka się minimum 2 razy w roku, a także pracuje na bieżąco (indywidualne spotkania, maile, telefony). Rada wykorzystuje do zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi wyniki audytów wewnętrznych, audytów kwartalnych firm doradczych, audytów procesowych.

Zgromadzenie Wspólników raz w roku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej i decyduje o udzielanym absolutorium członkom Rady na następny rok.

Za pośrednictwem Zarządu Pracownicy i udziałowcy mają możliwość zgłaszania rekomendacji do Rady Nadzorczej w formie pisemnej.

Nasze zasady

Dbamy o naszych pracowników, dostawców, klientów i otoczenie. Dostarczamy globalne rozwiązania logistyczne. Rozwijamy się w zrównoważony sposób. Budujemy kulturę Lean. Stale się doskonalimy i eliminujemy marnotrawstwa. W ten sposób dajemy wartość klientom, pracownikom i partnerom. Chcemy być najlepszym pracodawcą i preferowanym sąsiadem. Budujemy relacje ze społecznościami lokalnymi. Prowadzimy biznes uwzględniając wpływ na środowisko naturalne.

Kierujemy się wartościami

 • Nasza wizja

  • Dostarczamy przyszłość
 • Nasze wartości

  • Zadowolenie klienta
  • Uczciwość i rzetelność
  • Profesjonalizm
  • Zaufanie i współpraca
  • Doskonalenie i rozwój
 • Nasza misja

  • Dodajemy wartości
  • Uwalniamy zasoby

Współtworzymy z klientami ich obecne i przyszłe sukcesy rynkowe. Dbamy o ciągły rozwój i przyszłość naszych pracowników i dostawców. Wciąż zadajemy sobie pytanie: “czy można zrobić to lepiej lub szybciej?”. Wyzwalamy innowacyjność, która rozwija świat przemysłu i pozwala pójść naprzód naszym klientom. Dzięki temu budujemy pozycję DB Schenker jako globalnego lidera w logistyce.

Rozwijamy się w 3 kierunkach

Ekonomia, Społeczeństwo, Środowisko to trzy kierunki strategii – globalnej Grupy DB oraz naszej polskiej.
 • Ekonomia

  Klient i Jakość.
  Rentowny wzrost.

  Chcemy tworzyć Odpowiedzialne Łańcuchy Dostaw. Nasze cele to: partnerskie relacje z klientami, przewoźnikami oraz innymi dostawcami.

 • Społeczeństwo

  Kultura Lean.
  ”0” wypadków.

  Chcemy być preferowanym pracodawcą i sąsiadem. Nasze cele to m. in. rozwój pracowników i kurierów, bezpieczne warunki pracy i współpraca ze społecznościami lokalnymi.

 • Środowisko

  Obniżenie emisji CO2.

  Chcemy być pionierem zielonej logistyki. Naszym celem jest wprowadzenie ekologicznych usług oraz zmniejszenie emisji CO2 w łańcuchach dostaw.

Podpisaliśmy Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokument ”Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” jest spójny z założeniami naszej strategii. Deklarujemy m. in., że będziemy prowadzić działalność biznesową w oparciu o dialog i zaufanie, podnosić poziom etyki w biznesie, promować nowe technologie, współpracować z ośrodkami akademickimi, stwarzać pracownikom możliwości rozwoju, a także zmniejszać zużycie energii i ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel 11
Zrównoważone miasta i społeczności
Prof. Halina Brdulak
SGH w Warszawie

We wrześniu 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła 17 globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (z ang. Sustainable Development Goals – SDGs). Dzięki SDGs  w 2030 r. ludziom ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. Rządy państw są odpowiedzialne za ich realizację, ale bez zaangażowania biznesu ich osiągnięcie nie będzie możliwe.

Oceń raport

Schowek

Masz 0 strony w schowku.

Poprzednie raporty